Psicologia domiciliària

Portem a terme una intervenció psicològica integral, totalment personalitzada, individualitzada i ecològica.


L’atenció domiciliària que oferim és per aquelles persones que necessiten recolzament psicològic, orientació  i assessorament, per a millorar o desenvolupar un aspecte determinat que està influint de forma negativa en la seva vida diària; especialment les persones que es troben, temporal o definitivament, privades de la possibilitat de poder moure’s fora del seu propi domicili.

Aquesta causa pot donar-se per causes associades a trastorns físics i orgànics de diferent índole, com també per causes familiars que impliquen dificultats de trasllat i mobilització.

El plantejament ecològic que us proposem es basa en adaptar les sessions i els tractaments a un nou escenari d’actuació, l’entorn domiciliari, beneficiant-vos del fet que les persones afectades no estranyin  l’hàbitat natural de residència, ni el vincle amb els seus familiars.


  •   Trastorns psíquics per afeccions cerebrals: demències, Alzheimer,..
  •   Trastorns psíquics de pacients oncològics.
  •   Psicopatologies específiques: fòbies, hipocondries, depresions, ansietat elevada, 
  •   Trastorns  psíquics  de  patologies  alimentàries:  obesitat,  anorèxia, bulímia.
  •   Trastorns psíquics i somato-psíquics específics de la Tercera Edat.
  •   Ràbia, ansietat, tristesa continguda, depressió, esgotament físic i mental, pors...
  •   Trastorns de conducta en la infància i l’adolescència.
  •   Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
  •   Teràpia familiar i de parella.

El nostre és un treball totalment individualitzat, escollint la millor adaptació a les necessitats i demandes de a cada pacient. 

Àmbit geogràfic d’actuació

Amb el servei domiciliari  que us proposem, oferim cobertura a tots els pobles de les quatre comarques de la Catalunya central: Bages, Berguedà, Solsonès i l'Anoia

Som conscients que aquesta és una zona geogràfica que es caracteritza per una elevada quantitat  de zona muntanyosa, amb força distància entre pobles i manca de transport públic en alguns dels  seus municipis,...  Això fa que desplaçar-se a una consulta o centre de psicologia de les grans ciutats comarcals (Manresa, Berga, Solsona i Igualada), en  massa  ocasions pot suposar un excessiu trasbals organitzatiu i un elevat cost econòmic per a molts dels residents de la comarca.  
Aquest fet de la mobilitat, unit amb la necessitat d’aprofitament del poc temps personal del que disposem i a la comoditat que suposa per molts dels nostres pacients (avis, convalescents, discapacitats...) no  haver de fer desplaçaments, ni cues a la carretera, o a les sales d’espera, ha fet que des del nostre centre posem en marxa aquest servei d'atenció domiciliària.